Regulacje prawne w Polsce

Ustawodawstwo polskie w kontekście zakładów bukmacherskich

Regulacje prawne w Polsce
Chcąc napędzić budżet państwa Hazard został w Polsce unormowanych ustawną z 2009 roku z późniejszymi aktualizacjami  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000847. Celem tej ustawy było wprowadzenie warunków dotyczących unormowania sposobów urządzania gier hazardowych, a co za tym sposobu opodatkowania tego lukratywnego biznesu.

Spis treści pokaż więcej

I Gry hazardowe podlegające regulacjom według Ustawy

1 Gry losowe

gry liczbowe; loterie pieniężne; gra telebingo ; gry cylindryczne; gry w kości; loterie promocyjne; gra bingo, w których wynik w szczególności zależy od przypadku.
2 Zakładamy wzajemne
– Totalizatory – w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek
– Bukmacherstwo – w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, między przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej.
3 Gry na automatach – na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych oraz gry odpowiadające zasadom gier na automatach urządzane przez sieć Internet o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których gra zawiera element losowości.
4 Ustawa wymienia również gry w karty są gry black jack, poker i baccarat, jeżeli są rozgrywane o nagrody pieniężne lub rzeczowe.
5 Ustawa daje moc Ministrowi do spraw finansów publicznych do decydowania czy inne rodzaje gier mogą podlegać wymienionym powyżej regulacjom, co oznacza że podmioty chcąc prowadzić działalność w zakresie niewymienionych w ustawie gier hazardowych mogą podlegać dodatkowym regulacjom i odprowadzać właściwe podatki.

2 Zakładamy wzajemne
– Totalizatory – w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek
– Bukmacherstwo – w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, między przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej.
3 Gry na automatach – na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych oraz gry odpowiadające zasadom gier na automatach urządzane przez sieć Internet o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których gra zawiera element losowości.
4 Ustawa wymienia również gry w karty są gry black jack, poker i baccarat, jeżeli są rozgrywane o nagrody pieniężne lub rzeczowe.
5 Ustawa daje moc Ministrowi do spraw finansów publicznych do decydowania czy inne rodzaje gier mogą podlegać wymienionym powyżej regulacjom, co oznacza że podmioty chcąc prowadzić działalność w zakresie niewymienionych w ustawie gier hazardowych mogą podlegać dodatkowym regulacjom i odprowadzać właściwe podatki.

II Ustawodawca reguluje prowadzenie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i na automatach odpowiednimi koncesjami, zezwoleniami i zgłoszeniami od zainteresowanych podmiotów.

Lista leganie działających kasyn w Polsce :  https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/kasyna-gry/

lista podmiotów posiadających zezwolenie na przyjmowanie zakładów wzajemnych przez sieć Internet:  https://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier/gry-hazardowe-przez-internet

1. FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie (KRS: 0000002455, NIP: 548-11-92-629, REGON: 070707400) – zezwolenie z dnia 23 stycznia 2012 r. nr SC/12/7251/10/WKC/11-12/5565;
2. Milenium Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (KRS: 0000182607, NIP: 782-22-80-615, REGON: 634526323) – zezwolenie z dnia 16 lutego 2012 r. nr SC/12/7251/17-7/ARP/BMB/2011/BMI9-10599;
3. Star – Typ Sport Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000080269, NIP: 642-21-87-001, REGON: 273378209) – zezwolenie z dnia 21 lutego 2012 r. nr SC/12/7251/11-6/KLE/2011/5540/12;
4. TOTOLOTEK S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000027214, NIP: 524-03-02-341, REGON: 010333455) – zezwolenie z dnia 20 czerwca 2013 r. nr AG/9/7251/8/LBU/2012/2013/RD61485;

5. E-TOTO Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000370248, NIP 5272639256, REGON 142666660) – zezwolenie z dnia 28 listopada 2014 r. nr AG9(RG3)/7251/15/KLE/2013/17;
6. forBET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS:0000263257, NIP: 5482487290, REGON: 240448217) dawniej Casino Games Sp. z o.o.- zezwolenie z dnia 4 maja 2016 r. nr PS4.6831.10.2016;
7. LV BET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000534588, NIP: 954-275-17-76, REGON: 360297047) – zezwolenie z dnia 13 maja 2016 r. nr PS4.6831.9.2016.EQK;
8. Totalbet Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000662497, NIP: 1132929621, REGON: 366521110) – zezwolenie z dnia 22 marca 2018 r. nr PS4.6831.15.2017.
9. Cherry Online Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS:0000678163, NIP: 1132942188, REGON: 367291480) – zezwolenie z dnia 28 czerwca 2018 r. nr PS4.6831.26.2017.
10. BEM Operations Limited z siędzibą na Malcie, Level 3, Tagliaferro Bussines Centre, Gaiety Lane, Sliema, działająca przez przedstawiciela: Pejot 1 Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 52D, 53-333 Wrocław (KRS:0000573383) – zezwolenie z dnia 26 września 2018 r. nr PS4.6831.11.2017.
11. BetFan sp. z o.o. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000727637, NIP: 5252747132, REGON: 369967041) – zezwolenie z dnia 29 października 2018 r. nr PS4.6831.3.2018.
12. Ewinner Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów 126-128 (KRS 0000692778; NIP 5862321957; REGON 368141505)– zezwolenie z dnia 30 października 2018 r. nr PS4.6831.29.2017
13. Typiko Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS:0000623608; NIP:54721618; REGON: 364718161) – zezwolenia z dnia 28 listopada 2018 r. nr PS4.6831.30.2017
14. Traf-Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kijowskiej 1 (KRS:0000358998; NIP: 1132805190, REGON: 142435268) – zezwolenie z dnia 30 listopada 2018 r. nr PS4.6831.3.2018

III Ustawa definiuje miejsca w których możliwe jest prowadzenie gier wyszczególniając

– kasyna gry jako wydzielone miejsce, w którym prowadzi się gry cylindryczne, gry w karty, gry w kości lub gry na automatach, na podstawie zatwierdzonego regulaminu, przy czym minimalna łączna liczba urządzanych gier cylindrycznych i gier w karty wynosi 4, a liczba zainstalowanych automatów wynosi od 5 do 70 sztuk,
– salony gry bingo pieniężne, salony gier na automatach – jako wydzielone miejsce, w którym prowadzi się gry na podstawie zatwierdzonego regulaminu, przy czym liczba zainstalowanych automatów wynosi od 3 do 50 sztuk.

IV Państwo ma monopol na prowadzenie działalności w zakresie gier - co to oznacza ?

Państwo, powołując jednoosobowe spółki Skarby Państwa (na przykład Totalizator sportowy sp. z o o) wykonuje monopol na prowadzenie działalności w zakresie gier liczbowych, loterii pieniężnych, gry telebingo oraz gier na automatach poza kasynem gry. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy o ochronie konkurencji i konsumentów w zakresie ochrony konkurencji.

Z monopolu państwa wyłączone jest organizowanie gier hazardowych przez sieć Internet, w zakresie zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych co oznacza że na terytorium Polski mogą działać leganie na podstawie odpowiednich zezwoleń podmioty posiadające koncesje.

V Koncesje, zezwolenia i licencje jako podstawa prawna do działania w Polsce - jak działać aby legalnie operować bez łamania przepisów?

– koncesje na kasyno – działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości i gier na automatach, z wyjątkiem podmiotów realizujących monopol państwa.
– zezwolenia na prowadzenie salonu – gry bingo pieniężne
– zezwolenia udzielane w zakresie działalności zakładów wzajemnych prowadzonej wyłącznie w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych albo przez sieć Internet
– powyższe zezwolenia wydawane są wyłącznie dla spółek akcyjnych bądź z ograniczaną odpowiedzialnością mających siedzibę w Polsce bądź też spółek mających swoich przedstawicieli.

VI Jakie są warunki urządzania gier hazardowych ? Odpowiadając krótko - bardzo rygorystyczne co pokazało wycofanie się globalnych graczy z polskiego rynku w momencie wejścia w życie ustawy.

1 Regulamin

Każde zmiany w regulaminie podmiotów odpowiedzialnych za gry objęte monopolem państwa są przedkładane do akceptacji do Ministra ds. finansów publicznych.

2 Wysokość kapitału zakładowego spółki prowadzącej działalność w zakresie

– gier urządzanych w kasynie gry – nie może wynosić mniej niż 4 000 000 zł
– gier urządzanych w salonie gry bingo pieniężne lub przyjmowania zakładów wzajemnych – nie może wynosić mniej niż 2 000 000 zł.

3 W spółkach tych powołuje się rady nadzorcze

W spółce akcyjnej mogą być wydawane wyłącznie akcje imienne. Osoby pełniące funkcje zarządcze w tych spółkach są dokładnie skanowane pod kątem niekaralności , prowadzonych postępowań względem nich, mogą zostać sprawdzone z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, bezpieczeństwa interesów ekonomicznych państwa, a także zagrożeń związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.

Ustawa nakreśla również obowiązek aby osoby te przeszły odpowiednie szkolenia cykliczne z zakresu pełnionych obowiązków. Bez przeprowadzenie dedykowanych szkoleń osoby nadzorujące gry hazardowe, zarządzające i odpowiedzialne nie są dopuszczane do pracy. Podmiot prowadzący gry hazardowe jest odpowiedzialny za przeprowadzanie takich szkoleń, wystawianie odpowiednich certyfikatów po odbytym szkoleniu.

4 Lokalizacje kasyn, salonów gier, bingo pieniężne są szczegółowo planowane, a gry w nich prowadzone nadzorowane

– Kasyna gry mogą być lokalizowane w miejscowościach liczących do 250 tys. mieszkańców – 1 kasyno. Na każde kolejne rozpoczęte 250 tys. mieszkańców liczbę dozwolonych kasyn gry zwiększa się o 1.
– Automaty do gier mogą być instalowane w salonach gier na automatach na terenie powiatu w liczbie nie większej niż wynikająca z proporcji 1 automat na każde rozpoczęte 1000 mieszkańców powiatu
– Minister ds. finansów publicznych określa dokładną lokalizację salonów, kasyn biorąc pod uwagę wpływ społeczny.
– Niweluje sią negatywny wpływ na uczestników gry przez informowanie miedzy innymi o: pełnych danych podmiotów oferujących gry, regulaminie prowadzonej gry, zakazie uczestnictwa dla osób poniżej 18 roku życia.
– Rejestruje się i monitoruje gości prowadzących gry przez sprawdzanie ich pełnoletności na podstawie dokumentów tożsamości
– Monitoruje się przez system kamer przebieg gier celem określenia prawidłowości ich przebiegu
– System teleinformatyczny monitoruje w czasie rzeczywistym oraz archiwizuje dane dotyczące wpłaconych stawek i wypłaconych wygranych; przebieg gier w grach na automatach
– Ośrodek gier powinien być wyposażony w niezależne od sieci ogólnodostępnej zapasowe źródła energii elektrycznej oraz instalacje przeciwzakłóceniowe zapewniające ciągły i niezakłócony przebieg gier.

5 Urządzanie zakładów wzajemnych przez sieć Internet musi odbywać się węgły poniższych reguł

– Serwery obsługujące uczestników gier bukmacherskich powinny być zainstalowane i przechowywane na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
– domena najwyższego poziomu na której prowadzone są zakłady jest przypisana do polskich stron internetowych.
– Podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet na wspominanych wyżej serwerach, musi prowadzić archiwizację wszelkich danych związanych z urządzaną grą hazardową, w tym wymienianych między tym podmiotem a uczestnikiem gier hazardowych, pozwalających na ustalenie przebiegu i wyniku gier hazardowych oraz przeprowadzanych transakcji wynikających z tych gier oraz danych niezbędnych do identyfikacji uczestnika gier hazardowych.
– Transakcje pieniężne między podmiotem prowadzącym gry a uczestnikiem musi odbywać się przeze rachunek bankowy.
– Prowadzony jest rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą.
Minister ds. finansów publicznych prowadzi jawny rejestr domen łamiących ustawę. Nazwa domeny dostępna w języku polskim i reklamowana na terytorium Polski wpisywana jest do rejestru. Następnie operatorzy/ dostawcy Internetu mają obowiązek blokowania stron widniejących w rejestrze. Usługi płatnicze dostępne na takich stornach nie są możliwe do realizowania. Dostawcy usług płatniczych są zobowiązani przez ustawę do zaprzestania świadczenia usług na tych stornach w ciągu 30 dni od dokonania wpisu domeny do rejestru. Obecnie rejestr (http://hazard.mf.gov.pl/) zawiera prawie 9000 domen zablokowanych ustawą.
– Podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych są zobowiązane do wdrożenia regulaminu odpowiedzialnej gry oraz mechanizmów zarządzania aktywnością uczestników. Ustawa ściśle reguluje co powinien zawierać regulamin, jak powinien być zarządzany oraz jakie mechanizmy powinny być zaimplementowane na stronach:
a) informacja o podmiocie oferującym gry hazardowe i sposobie kontaktu z nim
b) numer zezwolenia na prowadzenie działalności
c) regulamin gry
d) informacja o zakazie gry dla osób poniżej 18 roku życia, wdrożona procedura weryfikacji wieku.
e) informacja o ryzyku związanym z hazardem
f) nazw instytucji świadczących pomoc osobom z problemami hazardowymi wraz z linkiem do strony tych instytucji
g) mechanizmy umożliwiające uczestnikom gry kontrolę swojej aktywności na stronie internetowej wykorzystywanej w grze hazardowe; uniemożliwiające uczestnikom gry, grę po wyczerpaniu środków na koncie gracza. Mechanizmy zabezpieczające małoletnich przed treściami handlowymi prezentowanymi na stornach
h) mechanizmy archiwizujące wykonane transakcje uczestników, obliczające minimalne wygrane, przeliczające postawione stawki, realizujące wypłaty pieniężne
i) Wszelkie zmiany regulaminów przedkładane są do akceptacji odpowiedniemu ministrowi.

6. Jakie są ograniczenia w urządzaniu gier hazardowych ?

– wiek – uczestnik gier musi mieć ukończone 18 lat
– podmiot prowadzący gry hazardowe może powierzyć część prowadzonej działalności innym podmiotom na podstawie umów agencyjnych.
– obowiązują zakazy w zakresie reklamy i promocji gier za wyjątkiem ośrodków prowadzenia gier lub punktów przyjmowania zakładów wzajemnych. Reklama zakładów wzajemnych jest dozwolona dla podmiotów, pod warunkiem posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności. Dodatkowo kampanie reklamowe muszę być prowadzone w określonych godzinach, miejscach oraz w trakcie imprez jakich dotyczą (na przykład w przerwach spotkań sportowych).
– zakazane są reklamy oferowania czynności bakowych w kontekście gier hazardowych – na przykład udzielanie kredytów, prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie poręczeń. Oczywiście ma to służyć nie zadłużaniu się graczy powyżej limitów kont powadzonych u operatora.
– zakazane jest zawieranie i przyjmowanie zakładów wzajemnych na wyniki gier liczbowych.

7 Koncesje, zezwolenia i zgłoszenia

Aby działać leganie w Polsce w branży gier hazardowych ustawodawca przedłożył szereg wymagań prawnych do spełnienia. Niestety wymagania te odstraszają nowe podmioty przed wejściem na polski rynek, cierpią przez to uczestnicy gier ponieważ niewielka konkurencja między obecnymi na runku dostawcami, nie obfituje w różnorodność bonusów i promocji. Poniżej wypunktowano najważniejsze warunki do spełnienia
– zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych.
– O koncesję lub zezwolenie mogą się ubiegać wyłącznie podmioty, które udokumentują:
a) legalność źródeł pochodzenia kapitału
b) czysta historia podatkowa podmiotu polskich
c) dla podmiotów zagranicznych udokumentowana zgodność z działalnością wg właściwych przepisów (sposób prowadzenia rachunkowości, przestrzeganie przepisów przeciwdziałania terroryzmowi, praniu brudnych pieniędzy)
– podmioty składają szczegółowy wniosek o udzielenie koncesji na prowadzenie gier hazardowych. W zależności do planowanej działalności w obszarze gier hazardowych (kasyno, bingo, zakłady wzajemne / bukmacherstwo / zakłady bukmacherskie stacjonarne, przez Internet) stawianych ogólnych wymagań jest od około 30 dla kasyna do kilkunastu dla zakładów wzajemnych online. Są to miedzy innymi:
a) Dla spółki z siedzibą w Polsce , akt notarialny umowy spółki, nr KRS
b) dla spółek z po za Polski numery z odpowiednich rejestrów handlowych, kopia umowy z przedstawicielem na teren Polski, numer KRS agenta
c) sposób podziału akcji w spółce (imienne, z określoną wartością)
d) status prawny, sytuacja finansowa podmiotu
e) szczegółowe dane osób zarządzających spółką (LINK wew)
f) Plan usytuowania lokalów prowadzonej działalności, potwierdzenie praw do lokali, planowany obszar działalności, ilość domen internetowych
g) planowana data rozpoczęcia działalności
h) w przypadku zakładów wzajemnych – przewidywany rodzaj oraz liczbę zakładów wraz ze wskazaniem, czy zakłady będą urządzane przez sieć Internet
i) planowaną wielkość zatrudnienia, stanowiska pracy
j) planowana rentowność, regulaminy gier, planowane mechanizmy zabezpieczające prowadzonych i rozlicznych gier hazardowych(LINK Wew)
k) udokumentowana legalność pochodzenia kapitału
l) udokumentowana czysta historia podatkowa podmiotu
m) czysta historia (karna, podatkowa) osób zarządzających podmiotem
– Udzielane zezwolenia, koncesje są terminowe wydawane dla kasyna, zakładów wzajemnych na okres 6 lat. Zezwolenia na urządzenie loterii fantowej, gry bingo fantowe, loterii promocyjnej oraz loterii audiotekstowej udziela się na okres trwania loterii lub gry, nie dłużej jednak niż na 2 lata.
– Zmiany podziału udziałów w spółce powyżej 10%, zmiany personale w radach nadzorczych, zmiany przedstawiciela spółki muszą przekazywane do właściwego ministra ds. finansów publicznych.
– Minister ma prawo cofnąć zezwolenia, koncesje, żądać usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
– Zabezpieczenia finansowe. Podmiot jest zobowiązany złożyć w zależności od rodzaju prowadzonej gry hazardowej, zabezpieczeń finansowych potrzebnych na pokrycie wygranych cześników gier jak i podatków.
Na przykład: W przypadku urządzania zakładów wzajemnych przez sieć Internet, podmiot urządzający takie zakłady jest obowiązany złożyć, zabezpieczenie finansowe w wysokości 480 000 zł.

8 Opłaty, koszty - jakie koszty/opłaty ustawowe ponoszą organizatorzy gier hazardowych w Polsce?

– Opłaty za udzielenie koncesji lub udzielenie zezwoleń, za zmiany we wnioskach, przedłużenie zezwoleń
– za rejestrację urządzeń losujących, automatów
– koszty badań urządzeń do gier przeprowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową
– Wysokości opłat za udzielenie koncesji lub zezwoleń ustawodawca uzależnił o wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej równowartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Poniższa tabela pokazuje jak kształtują się kategorie i wielkości opłat w 2020 roku:
Kwota bazowa 5 140.74 zł

9 Podatki od gier - kto ma obowiązek odprowadzenia podatku do budżetu Państwa i co jest przedmiotem i podstawą opodatkowania ?

– Podmiot urządzający gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji lub zezwolenia,
– Podmiot urządzający gry objęte monopolem państwa
– Uczestnik turnieju gry w pokera organizowanego przez podmiot posiadający koncesję na prowadzenie kasyna gry (z wyłączeniem loterii promocyjnych)
– Przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest urządzanie gier hazardowych (z wyłączeniem urządzania loterii promocyjnych, loterii fantowych i gry bingo fantowe) oraz urządzania pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera, udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera.
– podstawę opodatkowania podatkiem od gier jak również wartości podatków dla poszczególnych kategorii wyjaśnia poniższa tabela:

Kategoria gry hazardowej podstawa opodatkowania Wartość
podatku
w grze cylindrycznej, grze
w kości i grze w karty
kwota stanowiąca różnicę
między sumą wpłaconych stawek
a sumą wypłaconych wygranych
50%
w grze na automacie kwota stanowiąca różnicę
między sumą wpłaconych stawek
a sumą wygranych uzyskanych
przez uczestników gier
50%
w loterii audioteksowej przychód 25%
w grze bingo pieniężne, bingo fantowe wartość nominalna kartonów
użytych do gry
25%
w pokerze rozgrywanym w formie
turnieju gry pokera
kwota wygranej pomniejszona
o kwotę wpisowego za udział
w turnieju
25%
w grze liczbowej suma wpłaconych stawek 20%
w loterii pieniężnej suma wpływów uzyskanych
ze sprzedaży losów lub innych
dowodów udziału w grze
15%
w zakładach wzajemnych inne niż
wymienione wyżej
suma wpłaconych stawek 12%
w loterii fantowej i grze telebingo suma wpływów uzyskanych
ze sprzedaży losów lub innych
dowodów udziału w grze
10%
w zakładach wzajemnych na sportowe
współzawodnictwo zwierząt
suma wpłaconych stawek 2,5%

10 Dopłaty – na co idą pieniądze z odprowadzanych podatków z gier hazardowych ?

Podmioty urządzające gry, są zobowiązane do odprowadzania dopłat o poniższych wysokościach, które są przekazywane do odpowiednich Funduszy.
– 25% stawki, ceny losu lub innego dowodu udziału w grze – w grach liczbowych;
– 10% stawki, ceny losu lub innego dowodu udziału w grze – w loteriach pieniężnych i grze telebingo.
a) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – jest państwowym funduszem celowym.
– Przychodem Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jest 75% wpływów z dopłat
– Wydatki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej są przeznaczone na przebudowę, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych, rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa oraz zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej
b) Fundusz Promocji Kultury – którego dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
– Przychodem Funduszu Promocji Kultury jest 20 % wpływów z dopłat
– Wydatki Funduszu są przeznaczane na promowanie lub wspieranie ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym, twórczości literackiej, twórców i artystów, działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego
c) Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych – którego dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.
– Przychodem Funduszu jest 1% wpływów z dopłat
– Wydatki Funduszu są przeznaczone wyłącznie na prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz; opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień; udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu; prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększanie kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień.
d) Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – państwowy fundusz celowy.
– Przychodem Funduszu jest 4% wpływów z dopłat
– Wydatki Funduszu są przeznaczone wyłącznie na systemowe działania służące wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk); wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego; wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego; rozwój instytucjonalny organizacji
Wykres (LINK)

11 Kary pieniężne - Jakie są konsekwencje łamania ustawy hazardowej ?

Poniższa tabela pokazuje wielkość kar, kto im podlega oraz jakie naruszenia są karane: