Ranking typerów

Najlepsi typerzy

Miejsce Awatar Typer Suma wniesionych
stawek
Zysk / strata Yield Ilość typów
1 Arek 50 60 23% 20
2 Arek 50 60 23% 20
3 Arek 50 60 23% 20
4 Arek 50 60 23% 20
5 Arek 50 60 23% 20
6 Arek 50 60 23% 20
Miejsce Awatar Typer Suma
wniesionych
stawek
Zysk
/ strata
Yield Ilość
typów
1 Arek 50 60 23% 20
2 Arek 50 60 23% 20
3 Arek 50 60 23% 20
4 Arek 50 60 23% 20
5 Arek 50 60 23% 20
6 Arek 50 60 23% 20
Miejsce Awatar Typer Suma wniesionych
stawek
Zysk / strata Yield Ilość typów
1 Julia 50 60 23% 20
2 Krasnal 50 60 23% 20
3 Arek 50 60 23% 20
4 Arek 50 60 23% 20
5 Arek 50 60 23% 20
6 Arek 50 60 23% 20