Regulamin publikowania w dziale Typów Bukmacherskich

Celem działu „Typy Bukmacherskie” oraz Typerów w nim publikujących jest pisanie artykułów dotyczących wydarzeń sportowych. Artykuł musi zawierać minimum 50 wyrazów, a w jego treści powinny znajdować się informacje o przewidywanym wyniku danego wydarzenia sportowego, oraz umotywowanie prognozy.

Uczestnik przed publikacją musi dodatkowo określić kategorię, w której będzie publikował swoją analizę, podać kurs na dane wydarzenie, zgodny ze stanem faktycznym na chwilę publikacji u wybranego z listy partnera. W przypadku typowania z Handicapem azjatyckim, europejskim, wynik po dogrywce itd, taka informacja powinna być zamieszczona wraz z typem.

Rekomendowaną praktyką jest utworzenie konta u operatora z listy partnerskich bukmacherów legalnie operujących w Polsce i podawanie kursów wystawianych przez tych bukmacherów.

Opublikowanie artykułu na stronie przez użytkownika jest równoznaczne z akceptację niniejszego regulaminu.

Publikacja typu bukmacherskiego może zostać wykonana przez Typera najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem danego wydarzenia. W przypadku dokonania publikacji po rozpoczęciu wydarzenia, taki typ zostaje rozliczony jako nieważny.

Analizy zapisywane są automatycznie w systemie. Publikacja wydarzenia następuje po naciśnięciu przycisku „Opublikuj” po uprzednim wypełnieniu wszystkich wymaganych pól na formularzu. Analizy nieopublikowane, nie są wliczane do statystyk. Po opublikowaniu wydarzenia jest ono blokowane do edycji i wszelkie rażące błędy mogą być korygowane tylko przez administratora po informacji mailowej. Administrator ma prawo zmiany treści opublikowanych artykułów/typów.

Wydarzenia, które zostały odwołane lub są nierozstrzygnięte (np. krecz w tenisie) nie biorą udziału w wyliczaniu statystyk użytkowników.

O wyniku wydarzenia decyduje „gwizdek sędziego” i ten rezultat jest brany pod uwagę (chyba że typer wyraźnie zaznaczy inaczej).

W przypadku zakładów typu over, under, po dogrywce itp. o wyniku decyduje ten stan, który jest brany pod uwagę u partnera. Przykładowo: jeżeli w koszykówce dla wydarzenia Polska Niemcy, jako wynik podamy Polska, a Polska wygra w dogrywce, to pod uwagę brany jest taki wynik jaki określa partner serwisu. Użytkownicy mają jednak obowiązek zaznaczyć w polu „typ”, który rezultat jest brany pod uwagę. W przypadku braku takiego oznaczenia, administrator zastrzega sobie prawo do rozliczenia typu według rezultatu w regulaminowym czasie gry.

Użytkownik pod swoim opublikowanym typem, po jego zakończeniu jest zobowiązany do utworzenia komentarza z informacją o wyniku spotkania. Administrator jak i inni użytkownicy mają prawo również wpisywać w komentarzach wyniki zakończonych spotkań w przypadku braku wpisów przez właścicieli typów.

Za typera miesiąca uznaje się użytkownika, który:

  • Osiągnął najwyższy wynik ze wszystkich opublikowanych analiz w danym miesiącu.
  • Osiągnął wynik większy od zera
  • Widnieje na pierwszym miejscu w rankingu Typerów publikowanym w serwisie Bettinglex.pl. Ranking obliczany jest na podstawie Yield’u typerów i jest sortowany od najwyższego.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w dowolnym czasie i bez podania przyczyny.

Wszelkie spory i niejasności, które nie są uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Administrator. W zastosowaniu pozostaje również Regulamin i Polityki serwisu Bettinglex.pl.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020.